تماس با ما

ثابت : ٧٧٢٢٣٩۵۴ ـ ٠٢١

فکس : ٧٧٢٢٣٩۵۴ – ٠٢١

همراه : ٠٩١٢١٧٢٢٧۶۶

ساعت کاری : ۸ الی ١٨

آدرس : تهران – نارمک خیابان شهید معصومى (٣٢غربى )کوى دوم پلاک ۶ واحد ٣

کد پستى : ١۶٨٣۶١۵٨١١

شکایات و نظرات خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید

ایمیل : info@farazdid.com

و یا با شماره زیر تماس حاصل نمایید

شماره تماس : ۰۹۱۰۷۶۵۸۵۵۹